Förskola, skola och fritidshem

Ökad balans i skolans värld

– värdegrundsarbete och friskvård genom projektet

En reflekterande skola

Föreläsning barnomsorgen

Utbildningarna i projektet ”En reflekterande skola” fokuserar både på barn/elever och personal. Utbildningarna syftar till ökad inspiration, lust, mod och mening genom att lyfta fram styrkan inom varje individ, befrämja värdegrundsarbete och skapa harmoni i verksamheten.

Introduktion

YOGA GRUNDKURS – FÖRSKOLA, SKOLA OCH FRITIDSHEM

Lär er integrera yoga som ett naturligt inslag i verksamheten

Grundutbildningen i barnyoga syftar till ökad harmoni och livskvalitet för både personal, barn och elever i sklolans värld.

Barnyogautbildning 2

Klicka här för att läsa mer om Grundutbildning i barnyoga

Föreläsning

”YOGA I SKOLAN – VARFÖR DÅ?”

Utbildningen i barnyoga innehåller den introducerande föreläsningen ”Yoga i skolan – varför då?” vilken behandlar stresshantering ur ett helhetsperspektiv. Hur kan yogan stödja och befrämja skollagens värdegrund, öka studieresultat och allmänt välbefinnande?
Föreläsningen kan beställas fristående.

.Profil föreläsning Duveholm 

 

Unika CD-skivor

Med material från min egna, unika barnskiva, ”Hej YoYo, vem är du?” når ni ut i klassrum och förskolesalar med inspiration och kraft att stärka varje individ. Och med skivan Meditationer för Mer liv i livet stärker ni er personal. Sjalalyft-CD-Skivor-700x400px

 

CHEFSUTBILDNING I YOGA

Personalvård för hela arbetslaget

Grundutbildningen i yoga för chefer syftar till att öka harmoni och livskvalitet på hela arbetsplatsen.

Personlig utveckling 3-300px

Klicka här för att läsa mer om chefsutbildningen i yoga

Fördjupning

REFLEKTERA MERA

Ökad balans inom förskola, skola och fritidshem

Utbildningen Reflektera Mera bidrar till ett positivt arbetsklimat och en tryggare och friskare personal genom att ta tillvara positiva livskrafter och utveckla personliga värden.

IMG_5366

Klicka här för att läsa mer om utbildningen Reflektera Mera

 bild 1 beskuren Bild4 Bild5

ÖVERSIKT ÖVER PROJEKTET ”EN REFLEKTERANDE SKOLA”:

  • Behovsanalys (Förmöte + Auskultation på arbetsplatsen)
  • Grundutbildning i yoga, barnyoga, mindfulness och meditationsteknik
  • Chefsutbildning
  • Fördjupande utbildning kring förändringsprocesser och personliga värden
  • Föreläsningar utifrån LUST/KRAV-modellen©
  • Workshops i yoga, barnyoga och kring tankemönster & förändringsprocesser
  • Personlig coachning, individualisering
  • Utbildningsmaterial med kompendium, CD-skivor och mailuppgifter
  • Utvärdering, test och diplomering
  • Uppföljning

 

Klicka här för att läsa mer om bakgrunden till utbildningarna i projektet

För mer information, frågor och offert, vänligen kontakta mig.

katrineholm Bandy


”Vi har valt att samarbeta med Själalyft
för det engagemang och stöd
som de gör för barn och ungdomar i skolorna.”
/Katrineholm Bandy

Den här utbildningen är inspirerande, jag fick massor av nya idéer till barngruppen.Deltagare 2015
Jag blev varm och glad. De olika rörelserna kändes bra i min kropp, att få sträcka ut olika muskler.Deltagare 2015
Yoga är inte bara lugn och ro, det är även roligt!Deltagare 2015
Jag ser att yogan kan ge barnen en bra start i livet.Deltagare 2015
Jag vill introducera barnyoga snarast och låta den bli ett levande inslag i mitt arbete med barnen!Deltagare 2015
Jag tyckte mycket om detta! Det var lätt att hänga med och det var tydliga instruktioner.Deltagare 2015
Yoga går att använda både inne och ute.Deltagare 2015
Det kändes toppen! Fantastisk rolig och lite busig utbildning.Deltagare 2015
Klicka här för att beställa Själalyfts CD-skivor.
Läs om yoga i en forskningsdatabas.
Läs om vad neurovetenskapen säger om vad som händer när vi mediterar