Utbildningar

Personalstärkande utbildningar inom hälsa och utveckling i ett helhetsperspektiv genom projektet

”Friskare företag”

 Föreläsning barnomsorgen

Utbildningarna i projektet ”Friskare företag” syftar till ökad inspiration, lust, mod och mening genom att lyfta fram styrkan inom varje individ, befrämja värdegrundsfrågor och skapa harmoni på arbetsplatsen utifrån ett helhetsperspektiv på hälsa. Här värdesätts både den fysiska kroppen, sinnet med tankar och känslor samt vår intuitiva medvetandeförmåga.

Utbildningarna hålls enligt 3 kvalitativa steg:

Analysera – kartläggning, förundersökning, ledarträff
Utbilda – föreläsningar, yoga, workshops, samtal
Vidmakthålla – uppföljning, utvärdering, fördjupning

Alla utbildningar skräddarsys utefter era behov och hålls förslagsvis på plats hos er eller i Själalyft yogastudio i Vingåker.

 

PAUSYOGA GRUNDKURS

Lär er nyttja yogans positiva effekter i små doser mitt under arbetsdagen

Att ta en yogapaus på ett par minuter är effektfullt för att lindra värk, minska stress och ge ny inspiration och energi. I den här utbildningen får ni lära er hur ni kan arbeta med korta yogapauser utan avkall på tid utefter er arbetsplats förutsättningar, mitt på kontoret, på verkstadsgolvet, i bilen eller där ni befinner er för att på så sätt minska kostnader för sjukfrånvaro och öka drivet i företaget. All personal kan vara med på utbildningen då vi arbetar med individualisering och anpassning.

Själayoga

Klicka här för att läsa mer om utbildningen i pausyoga

 

FRISKVÅRD GRUND

Hälsopaket med motivation och inspiration kring näringslära och livsstilsfrågor 

Att konstruktivt utveckla goda förutsättningar för vår hälsa är aktuellt både på fritiden och på arbetet. I den här utbildningen ges inspiration till att förbättra den fysiska och psykiska hälsan hos personalen genom goda livstilsvanor och positiva tankemönster. Utbildningen innehåller de basala grunderna för ett friskare liv genom yogans djupandning, avslappning, gymnastik och meditation och vikten av att lyssna på den egna kroppen, samt att öka medvetenheten om våra tankemönster och fokus för vår observation. En stor del av utbildningen läggs också vid näringslära och kostvanor genom intuitiv medvetenhet.

bladdroppar-300px

Klicka här för att läsa mer om utbildningen Friskvård Grund

CHEFSUTBILDNING I PAUSYOGA

Personalvård och livskvalitét för hela arbetslaget

Som chef har vi en övergripande översikt över arbetsplatsens stämning och förmåga att sprida positiva vibrationer. En personal i balans ökar den positiva andan i arbetsgruppen och minskar samtidigt kostnader för sjukfrånvaro. Den här utbildningen fokuserar på att integrera pausyoga som ett naturligt inslag vid arbetsplatsträffar, kick-offer, möten och utvecklingssamtal för att öka personalens allmänna välbefinnande och motivation och skapa en trygg och produktiv atmosfär. Här läggs också vikt vid att vara en förebild inför medarbetare och anställda, stödja personalen i sitt egna yogaarbete, utreda tänkbara hinder samt verka för ett varaktigt vidmakthållande.

Personlig utveckling 3-300px

Klicka här för att läsa mer om chefsutbildningen i yoga

REFLEKTERA MERA

Fortsättningsutbildning med fokus på inre motivation och drivkraft 

Utbildningen Reflektera Mera är tillsammans med ubildningen ”Friskvård grund” och utbildningen ”Pausyoga” en tvåårig utbildning i friskvård och motivation som syftar till att utveckla ett långsiktigt, positivt arbetsklimat med inre motivation och drivkraft i fokus. Utbildningen syftar till att ge en tryggare och friskare personal genom att ta tillvara individuella livskrafter och utveckla personliga värden.

IMG_5366

Klicka här för att läsa mer om utbildningen Reflektera Mera

Föreläsning

”HÄLSA I ETT HELHETSPERSPEKTIV”

Alla utbildningar för företag innehåller den introducerande föreläsningen ”Hälsa i ett helhetsperspektiv” vilken behandlar synen på hälsa genom tiderna, metoder för stresshantering samt tankeprocesser som främjar våra inre drivkrafter. Hur kan yogan stödja och befrämja personalens hälsotillstånd öka motivation och allmänt välbefinnande på arbetsplatsen? Föreläsningen kan även beställas fristående.

 

Profil föreläsning Duveholm

 

Personligt stöd

SAMTAL

En del personal behöver lite mer. Här finns möjlighet att kombinera och fördjupa utbildningens kvalité med personliga och individuella samtal vilka utförs med inslag av meditationsteknik.

Personlig balans 1-300px

ÖVERSIKT ÖVER PROJEKTET ”FRISKARE FÖRETAG”:

  • Förmöten, förundersökningar
  • Grundutbildning i yoga, pausyoga, mindfulness och meditationsteknik
  • Chefsutbildning i pausyoga, mindfulness och meditationsteknik
  • Utbildning i livsstil, näringslära och motionsvanor
  • Föreläsningar om motivation, tankeprocesser och hälsa i ett helhetsperspektiv
  • Workshops kring tankemönster, förändringsprocesser och personliga värden
  • Personlig coachning, samtal och individualisering
  • Utbildningsmaterial med kompendium, CD-skivor, yogautrustning och mailuppgifter
  • Tester och diplomeringar
  • Utvärderingar och uppföljningar

 

För offert och frågor, välkommen att kontakta mig för mer information.

 

katrineholm Bandy


”Vi har valt att samarbeta med Själalyft
för det engagemang och stöd som de gör
för att befrämja hälsan på samhällets arbetsplatser.”

/Katrineholm Bandy

Det bästa är att alla gör det de vill/kan/känner för. Det handlar mer om lugnet/fokus inåt än om prestation utåt.Deltagare 2015
Jag tyckte mycket om detta! Det var lätt att hänga med och det var tydliga instruktioner.Deltagare 2015
Yoga går att använda både inne och ute och det går att få in små pauser i verksamheten och inte bara hela pass.Deltagare 2015
Det var bra att jag kunde anpassa efter min förmåga.Deltagare 2015
Läs om vad neurovetenskapen säger om vad som händer när vi mediterar
Läs om Själalyfts yoga