Personlig vägledning


Fokus på din individuella balans
Utvecklar personliga värden för ökad livskvalitet

Trygga, vägledande intuitiva samtal med meditation och med den personliga balansen i fokus. Bryter destruktiva mönster genom att medvetandegöra gamla känslor och föreställningar som ligger dolda i kroppen och utvecklar istället gåvan att börja leva livet lustfyllt och med full energi genom meditativ insikt och visshet. Från enstaka frågor till längre coachande personlig utveckling.

Möten 2

Helt otroligt har det varit, tomheten som jag kände när jag kom är uppfylld.Charlott

Pris: 750 kr/timme

 

ERBJUDANDE PAKET 10% RABATT

Grundlig analys av aktuella frågeställningar samt ett uppföljande samtal för varaktig och beständig förändring. Detta är den behandlingsform som har visat sig ge det bästa, varaktiga resultatet.

3 + 2 tim + CD-skiva

Pris: 3 375 kr

 

Klicka här för att läsa mer om det vägledande samtalet

Så här fint är det i Motala! Här sitter jag och softar på Varamon strand efter föreläsningen på Duvan.

Har du frågor, kontakta mig!

 

 

 Ladda ner mer information:

Själalyft – Energibehandling – Linnea rekommenderar