Loggans betydelse

Logga själalyft FB

I detta blogginlägg tänkte jag berätta lite om Själalyfts logga, vilken har en djup filosofisk och andlig mening.

Loggan består av en sol med tre strålar. Inom den yogiska läran är solen symbolen för medvetande. Cirkeln representerar alltet, allt som är. Vi är alla delar av den cirkeln. Det vi gör mot oss själva gör vi också mot andra, och det vi gör mot andra påverkar också oss själva. När vi får förståelse för att vi genom att verka gott mot andra också ger gott till oss själva och tvärtom kan vi alla tillsammans verka för att skapa en vacker och kärleksfull värld att leva i. Solen representerar samtidigt vår planet Moder jord där vi alla har vår fysiska fasta punkt i livet. Det är här vi befinner oss, lever och lär.

Radien i cirkeln visar den lilla del av all universell existens som vi människor på jorden kan förstå. När radien ökar ökar också cirkelns yta, en paradox som vittnar om att universums komplexitet består mer av frågor än svar. Livet är till för att levas. Vi behöver inte förstå allt.

Triangel i cirkeln påminner om dualitetens fullbordan, att gott och ont kan smälta samman till någonting nytt. När vi slutar upp att jämföra och värdera uppstår stillhet och vi får tillgång till en högre intelligens bortom förnuftet. Vi erbjuds en vishet av vördnad och ödmjukhet inför varandet och all existens.

Solstrålarna symboliserar den universella energi som flödar till och från jorden. Den ena solstrålen är våra känslor och tankar som flödar fram och tillbaka likt sändare och mottagare av informationsvågor. Den andra solstrålen är intuition och andlig vägledning som visar sig som vår inre sanna röst där vi redan vet utan att behöva tänka. Den tredje solstrålen är inströmningen av kärlekens helande kraft och den pågående frekvenshöjning som nu lyfter oss alla mot ett högre medvetande.

Namnet Själalyft syftar så till att lyfta själen till den medvetandenivå där vi på djupet förstår vad ovanstående ord betyder. Så tänkte jag när jag skapade loggan, men givetvis kan du ha din egen, fria och kanske mer lättsamma tolkning!

Kommentarerna är stängda för denna post.